Vores mål

Music Unites Europe har nogle konkrete mål. De lyder sådan her:
 
  • at mennesker med nedsat funktionsevne møder ligesindede fra Europa og derigennem får en større forståelse for såvel egne som andres stærke - og svage - sider
 
  • at skabe en platform, hvor bands kan udveksle erfaringer – f.eks. om musik, instrumenter, spillesteder, fans og teknik (ss. hvordan håndteres teknisk udstyr såvel på scenen og som i et studie?)
 
  • at vise europæiske borgere, at mennesker med nedsat funktionsevne har meget at byde ind med, når det gælder Det gode liv.
 
  • at etablere et grundlag for at opbygge en database for artister med nedsat funktionsevne.