Music Unites Europe - projektet

Music Unites Europe 2014 - 2017 er et seminar, der afholdes i dagene op til Sølund Musik Festival (hvert år den anden tirsdag, onsdag og torsdag).

Music Unites Europe inviterer en lang række bands fra tre til fire forskellige europæiske lande foruden bands fra Danmark til et musikalsk seminar med workshops og samvær i bred forstand. Musikerne i de inviterede bands har varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. 

Lederne af de forskellige workshops er professionelle udøvere indenfor deres fag (trommer, samspil etc.). Om muligt internationalt anerkendte.

Hvert seminar afsluttes med, at de deltagende bands optræder på en af Sølund Musik Festivals fem scener.  Særligt vil vi fokusere på at alle bands spiller og optræder i forbindelse med "En Tov'li' Tirsdag - Den omvendte Integrationsfest" - der er en anderledes integrationsfestival på Sølund Musik Festival, hvor alle, der har lyst, har adgang til fællesskab, musik og kærlighed, der er den røde tråd gennem dagene på Sølund Musik Festival. 

Seminaret gennemføres i en pilotprojektfase i første omgang i årene 2014, 2015, 2016 og 2017. Derefter er det visionen, at projektet er så velfunderet, at det forsætter, som et etableret event …  og at det har bredt sig som ringe i vandet i Europa. Alle har brug for at genfinde og gentænke glemte værdier som spontanitet, omsorg, ægte glæde og taknemmelighed.

Historien bag Music Unites Europe

Folkene bag Sølund Musik Festival - verdens største årlige festival for og med mennesker med nedsat funktionsevne - er idémænd til Music Unites Europe.

De har mere end 30 års erfaring med den egenkultur, som mennesker med nedsat funktionsevne har. Igennem snart 30 år har de skabt et helt enestående forum for mennesker med handicap - Sølund Musik Festival. Her sætter publikum og artister hinanden stævne til 72 timers musik, drama, gøgl og kærlighed. Her får publikum hvert år fælles oplevelser med ligesindede fra hele landet, stifter venskaber og finder måske en kæreste.

Sølund Musik Festival startede i 1986 med 1800 besøgende og siden 2009 er der årligt solgt det der svarer til 14.000 dagsbilletter.
Det viser, at der er et enormt behov for aktiviteter der giver mulighed for at mødes. Ved flere lejligheder har vi delt vores viden og erfaringer med europæiske venner og faglige forbindelser. Således har vi været katalysator for lignende festivaler i Eskildstuna i Sverige og Evregem i Belgien.

Da Aarhus vandt konkurrencen om at blive Europæisk Kulturby 2017, så vi vores oplagte mulighed for at bringe vores projekt på banen.