United kontakt

Sekretariatet:

Sølund Musik Festival
Dyrehaven 10,
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 86 52 13 08
Mail: united@shop5154.hostedshop.dk


Brian Laurie:

Seminar manager, kulturinspirator og proceskatalysator
Brian Laurie er uddannet pædagog og tidligere musiker, flersproget med engelsk som modersmål, og har en lang og bred erfaring med at arbejde sammen med bands af musikere med nedsat funktionsevne både i mindre og meget svær grad.

I fire år var Brian Laurie ansat som musikkonsulent i Aarhus Amt med ansvar for musikalske aktiviteter for voksne med nedsat funktionsevne, og han har i mange år arrangeret kulturfestivaler og kulturdage i Aarhus for og med dem.

Brian Laurie har i mere end 25 år arbejdet med bands efter mottoet: " Musik er det bedste værktøj, hvis man vil lære mennesker med nedsat funktionsevne at finde og kende deres egne stærke og svage sider". Han har altid arbejdet efter princippet spil-selv-kultur, altså uden medvirken af pædagoger, musiklærere og andre professionelle, og har i mange år arbejdet sammen med musikerne med nedsat funktionsevne i verdens bedste band af den type, Jacob Jensen Band, som har turneret i Japan, Australien, Rusland og de fleste europæiske lande - EU-lande.

I
gennem det mangeårige arbejde med koncerter, festivaler, projekter, konferencer og foredrag har Brian Laurie oparbejdet et stort og tætmasket netværk i Danmark og mange andre lande.
Endelig er han inspirator til og leder af Musik & Medie Værkstedet i Aarhus, en arbejdsplads for musikere, teknikere og tv-folk med nedsat funktionsevne. 

tel: +45 20 21 13 08
mail: brianbas@tdcadsl.dk
 


Lasse Mortensen:

Projektleder: Lasse Mortensen er uddannet sygeplejerske og har siden 1986 arbejdet med Sølund Musik Festival – verdens største festival for og med mennesker med nedsat funktionsevne. Lasse Mortensen begyndte som frivillig og er i dag fuldtidsansat som daglig leder.

Som leder af festivalen igennem snart 30 år har Lasse Mortensen været med til at udvikle projektet fra bunden. Han har stor erfaring i pladsopstilling, logistik og det at samarbejde med frivillige. Sølund Musik Festival besøges hvert år af ca. 14.000 gæster over 3 dage. Festivalen har 2.100 frivillige medhjælpere, og Lasse Mortensen har stor erfaring med frivilligt arbejde, organisering, samarbejde med mennesker med nedsat funktionsevne - og er derudover en velkendt person i den danske musikverden.

Lasse Mortensen har været inspirator til og katalysator for to lignende projekter i Europa. Således var han med, da Evregem, Belgien, fik sin første store festival for mennesker med nedsat funktionsevne. På samme vis var han med, da Eskildstuna, Sverige, fik sin første musikfestival for og med mennesker med nedsat funktionsevne.

tel: +45 40 41 13 08
mail: lassem@c.dk